Home

sitter

Norwegian rents
holiday apartments on the Italian Riviera in Colla Micheri
Colla Micheri is a medieval village by the sea in nice surroundings for walking and bicycling.
The houses for rent are well kept rural houses with garden

Nordman leier ut
ferie leiligheter på den Italienske Riviera i Colla Micheri
Colla Micheri er en middelalderby ved havet i trivelig turterreng.
Husene til leie er velstelte bonde-hus med have.